Pacea Inimii

Pacea Inimii

O practică a iertării, eliberării și a vindecării interioare!
" I have not broken your heart - you have broken it; and in breaking it, you have broken mine.”

Sâmbătă 24 Iulie

între orele 11:00 – 14:00
Cost participare: 150 lei

Locație: se va comunica din timp celor care s-au înscris

Email contact@goodvibe.ro

Inima noastră iubește, suferă, trăiește! În adâncul inimii noastre strângem experiența vieții! Aici se găsește sursa furtunilor interioare dar și Pacea, Liniștea...! Pe parcursul a câteva ore de practică vom încerca să eliberăm tensiunile strânse în interiorul inimii noastre și să descoperim izvorul Păcii interioare!

Se spune că în interiorul chakrei inimii se găsește o altă chakră deosebit de frumoasă care este poarta către Esența noastră, către Scânteia de Lumină Divină! Această chakra (care are culoarea roz) conține Taina Tainelor! Este cheia care deschide poarta fericirii absolute! Pe parcursul acestui seminar vom încerca să activăm această chakră deosebită, să refacem integritatea sufletului și să ancorăm vindecarea interioară.

Pe lângă inițierea inimii și alte activări speciale, vom avea sesiuni de lucru cu energii specifice pentru eliberarea tensiunilor interioare și pentru atingerea stării de Pace Interioară. Vom practica meditații din qigongul budhist și vom folosi tehnici reiki pentru echilibrare emoțională.

Ce va conține această practică

“Acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea”.

Inițierea Inimii

„Iniţierea inimii reprezintă primul pas pentru a deveni cu adevărat întregi. Este timpul din viaţa voastră când sărbătoriţi uniunea dintre materie si spirit, în urma căreia nu veţi mai fi singuri niciodată. Veţi simţi o mână sacră în viaţa voastră, care vă îndeamnă, vă protejează, vă călăuzeste si vă hrăneste. Iniţierea inimii reprezintă lumina constiinţei divine ce traversează întreaga voastră personalitate si toate memoriile tuturor trupurilor în care aţi trăit. Ea oferă binecuvântarea puterii de a folosi lumina divină în serviciul binelui superior al celor implicaţi. Ea vă ajută să vă reamintiţi inocenţa fiinţei si întregul vostru potenţial din planul divin, care este dincolo de capacitatea voastră de înţelegere. Această inţiere vă va da puterea necesară pentru a menţine lumina si a folosi forţa divină în serviciul celor din vieţile voastre. Legătura dintre suflet si personalitate dumneavoastră devine mai stabilă, iar inima va fi plină de lumină. Veţi învăţa să trăiţi prin intermediul acestei inimi, fără a face niciun rău în corp, minte sau spirit”

Refacerea Sufletului

Antarayamin

“ANTARAYAME este ceva cu care veți lucra Existență după Existență și nu veți mai lăsa niciodată Lumea Omului să se piardă pe sine! În misterul său se află izvorul nesecat al FORȚEI, adevărata FORȚĂ blândă, invincibilă, iubitoare care vă va face Sufletul să strălucească ca mii de Sori la un loc! Nimic din alcătuirea voastră nu are un așa mare preț ca acest Giuvaer Înstelat cu toate virtuțile perfecțiunii care crește mereu, ca ANTARAYAME. Acest Ținut Divin este Inima Inimii voastre. “

Practici Budhiste

Qwan Yin

Tehnici Reiki

Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.
Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic.
Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic.
Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși; limbile vor înceta; cunoștința va avea sfârșit.
Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte,
dar, când va veni ce este desăvârșit, acest „în parte” se va sfârși.
Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea față în față. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin.
Acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Cotinteni, capitolul 13

Formular de înscriere

Sâmbătă 24 Iulie

între orele 11:00 – 14:00
Cost participare: 150 lei

Locație: se va comunica celor înscriși cu câteva zile înainte de seminar

Email contact@goodvibe.ro

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on whatsapp
Share on WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

Contact Us

acest site face parte din grupul