CINE ESTE MELCHISEDEK

FLOWER OF LIFE
CORPUL FIZIC ESTE TEMELIA TA!
FORMA RIDICĂRII RINICHILOR

CINE ESTE MELCHISEDEK

 

melchizedek-3Melchizedec este un aspect al lui Christos şi o parte a Conştiinţei Creştine generale. Melchizedec este acel aspect al lui Christos ce lucrează în mod specific cu Fiinţele Luminii care se află în serviciul Pământului şi al altor planete şi locuri de la un capăt la altul al Creaţiei. În anumită măsura aceste Fiinţe ale Luminii servesc Creaţiei fizice şi Planului Divin prin încarnare şi lucrând ca profesori şi lideri spirituali. Ordinul lui Melchizedec a fost stabilit ca platformă de planificare, organizare şi ajutor de administrare în creşterea şi evoluţia spirituală. Membrii lui au ajutat la susţinerea Luminii şi învăţăturilor spirituale deschise pentru încarnarea fiinţelor de-a lungul tuturor tărâmurilor Creaţiei.

Melchizedec şi Ordinul lui Melchizedec este anterior Pământului şi altor planete şi tărâmuri. În încarnarea lui Christos pe Pământ ca şi Melchizedec acum aproape 4000 de ani, EI coboară ca fiinţă spirituală şi se înalţă din nou atunci când munca lui din perioada vieţii s-a încheiat. În perioada în care a trăit, a înfiinţat Preoţia lui Melchizedec pe Pământ.

Sursele antice ce atestă Ordinul şi Preoţia lui Melchizedec

În Biblie Melchizedec este numit “Regele Dreptăţii” şi “Regele Salemului”, numele vechi al lerusalimului.

În Geneză se regăseşte ca “Preot al Lui Dumnezeu cel PreaÎnalt”. Dionisie I-a numit “cel mai iubit ierarh al Lui Dumnezeu”

Tertullian spune că Melchizedec este “o virtute cerească a marii mile care face pentru virtuţiile şi îngerii din cer ceea ce face Christos pentru oameni”.

În Cartea Mormonilor se face referinţă la el ca la “Preotul Păcii”

Preoţia lui Melchizedec

Preoţia lui Melchizedec a fost stabilită pe Pământ acum aproape 4000 de ani. De atunci s-a aflat în continuu serviciu al Umanităţii.

Ce este Ordinul lui Melchizedec?

Ordinul lui Melchizedec a avut diverse forme în diferite civilizaţii ale Pamântului.

melchisedek_snMelchizedec este menţionat în Vechiul Testament din Biblie şi a făcut parte din numeroasele vechi Școli ale Misterelor de-a lungul istoriei Pământului. Aproape toţi preoţii şi pastorii din tradiţia creştină au fost hirotonisiţi în Ordinul lui Melchizedec. Există un citat biblic care ajută la stabilirea acestui lucru: Evrei 6: 19-20: “Nădejdea pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând dincolo de catapeasmă. Unde lisus a intrat pentru ca înainte mergător, fiind făcut Arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchizedec”

Acest citat exprimă rolul şi semnificaţia Ordinului lui Melchizedec. De asemenea arată că Christos a stabilit deja o cale şi a creat un model pentru evoluţia, transformarea şi ascensiunea spirituală, exemplu al propriei Sale ascensiuni şi prin intermediul învăţăturilor divine.

Citate biblice despre Melchizedec

Facerea 14: 18-20: “lar Melchizedec, Regele Salemului, I-a adus pâine şi vin. Melchizedec acesta era preotul Dumnezeului celui Preaînalt”.

Psalmi 110: 4: Jurat-S-a Domnul şi nu-I va părea rău: “Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchizedec” .

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 7: 1-3,8: “Căci acest Melchizedec, rege al Salemului, preot al lui Dumnezeu cel Preainalt, care a întâmpinat pe Avraam pe când se întorcea de la nimicirea regilor şi I-a binecuvântat, căruia Avraam i-a dat zeciuială din toate, se tâlcuieşte mai întâi rege al dreptăţii, apoi rege al Salemului, adică rege al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, ci, asemănat fiind Fiului lui Dumnezeu, el rămâne preot pururea”.

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 5: 7-10: “Caci Iisus, … iar de la Dumnezeu a fost numit: Arhiereu după rânduiala lui Melchizedec”.

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 5: 19-20: “Pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrand dincolo de catapeteasma, unde lisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, fiind făcut Arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchizedec”.

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 7: 1: “Căci acest Melchizedec a fost rege al Salemului (lerusalim) şi preot al lui Dumnezeu cel Preainalt”.

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 7: 22-25: “EI s-a făcut cu jurământul Celui ce i-a grăit: “Juratu-S-a Domnul şi nu se va căi: Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchizedec”.

De ce este important să lucram cu Melchizedec

Meditaţia cu Melchizedec este o parte foarte importantă a pregătirii pentru iniţiere şi hirotonisire. Vă oferă şansa de a vă deschide spre energiile Sale Divine şi de a-i permite lui Melchisedec să vă asiste pe drumul dumneavoastră spiritual. Melchizedec acționează în strânsă legătură cu Sinele Superior care vă ajută să vă pregătiţi pentru îndeplinirea scopului şi intenţiei acestuia.

Ce se întâmplă în timpul meditaţiei

De-a lungul sesiunii de o oră de meditaţie, EI stabileşte conexiuni conştiente şi energetice cu dumneavoastră. Vă ridică vibraţiile spre noi nivele pentru a intra mai uşor în contact cu EI, cu Sinele Superior şi cu alte Fiinţe de Lumină. Această muncă vă poate intensifica mult conştienta spirituală şi vă deschide spre ghidul dumneavoastră la un nivel mai profund. Această meditaţie nu numai că vă ajută să intraţi în Ordinul lui Melchizedec, dar vă pregăteşte să vă oferiţi în serviciul omenirii şi să ajutaţi orice plan Divin pe Pământ.

 Meditația cu Melchisedec o găsești AICI

COMMENTS